Psychosociale therapieën

Mindfulness
Mindfulness is het bewust bezig zijn met de activiteiten die jij uitvoert in het leven. Net als andere organen in onze hele lichaam kunnen ook de hersenen zich aanpassen.  Mindfulness is een specifieke, mentale oefening voor je hersenen. Hierdoor worden bepaalde gebieden beter ontwikkelt.
Wat kan met mindfulness worden bereikt?
stressreductie
aanpak lichamelijke en psychische klachten
meer rust en balans in je leven
beter kunnen ontspannen
beter slaappatroon
Stresscounseling
Counseling is een vorm van niet sturende psychische hulpverlening. Deze hulpverlening is bestemd voor personen die op een bepaald vastzitten maar wel zijn gemotiveerd om naar oplossingen te zoeken.
Door deze theraprie krijg je meer kennis en inzichten in de manier waarop stressoren invloed op jou uitoefenen. Door het aanleren van nieuwe vaardigheden ga je jouw stressoren op een positieve manier benaderen. Je gaat leren hoe je je brein kan resetten. Van negatieve gedachten naar positieve gedachten.
Indicaties waaronder:
burnout
depressie
rouwverwerking
Stressgerelateerde klachten, waaronder:
hoofdpijn
nek-, schouder-, rugklachten
slaapproblemen
eetproblemen
huidklachten
maag-, darmklachten
EMDR
WAT IS EMDR?
EMDR is een wetenschappelijk onderbouwde complexe vorm van psychotherapie die verschillende elementen van andere therapieeën integreert in combinatie met afleidende stimulus. In dit geval het met de ogen volgen van de vingers van de therapeut. De kracht van EMDR is dat het de hersenen laat herstellen. Door EMDR wordt de emotionele lading van een trauma/ nare gebeurtenis losgelaten. Het natuurlijke verwerkingssysteem wordt gestimuleerd.
HOE WERKT EMDR?
Een verklaring voor de werkzaamheid van EMDR is dat het terugdenken aan een nare herinnering in combinatie met het maken van oogbewegingen ervoor zorgt dat het natuurlijk verwerkingssysteem wordt gestimuleerd. Omdat een traumatische/nare herinnering, wanneer deze in gedachten wordt genomen zowel levendig als intens is, kost dit betrekkelijk veel geheugencapaciteit. Het zo snel mogelijk volgen van de vingers van de therapeut, zoals dat bij EMDR gebeurt, kost ook geheugencapaciteit. Door deze concurrentie van werkgeheugentaken is er weinig plaats voor de levendigheid en de naarheid van de herinnering. Dit biedt de persoon de mogelijkheid om een andere betekenis aan de gebeurtenis te geven. Zoals bij meerdere andere therapieën hoef je bij EMDR niet jarenlang met het verleden bezig te zijn/praten.
Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat mensen met een posttraumatische stress-stoornis<https://www.psyned.nl/ptss/> of andere klachten baat hebben bij deze therapievorm. Tijdens de behandeling denk je terug aan de nare ervaring. Dit klinkt heftig maar binnen een relatief korte tijd werk je op deze manier samen aan het verminderen of verdwijnen van de klachten.
WAARBIJ KAN EMDR BEHULPZAAM ZIJN?
EMDR kan vooral bijdragen aan de behandeling van klachten waarbij nare herinneringen en traumatische ervaringen een belangrijke rol spelen.
EMDR BIJ ANDERE KLACHTEN
Uit steeds meer onderzoek komt naar voren dat EMDR ook effectief kan zijn bij andere zaken. Deze therapie kan ook helpen bij:
GEBEURTENISSEN
Verschillende schokkende gebeurtenissen kunnen leiden tot verwerkingsproblemen. Bijvoorbeeld als je slachtoffer bent van een:
(auto)ongeval of verwonding
ernstige ziekte
overval
mishandeling of getuige van mishandeling/geweld
(seksueel) misbruik, aanranding of verkrachting
brand
natuurramp
oorlogssituatie
verlies van een baan
verlies van een geliefde
KLACHTEN
Je kunt verschillende klachten hebben na het meemaken van een schokkende gebeurtenis. Denk aan:
nare herinneringen aan de gebeurtenis
herbelevingen (gevoel dat het steeds opnieuw gebeurt)
vermijden van zaken die met de gebeurtenis te maken hebben
sneller geïrriteerd/kort lontje
schaamte, schuldgevoel of een negatief zelfbeeld
somberheid/depressie
concentratieproblemen
onverklaarbare lichamelijke klachten
slaapproblemen
eetstoornis
angsten/faalangst, paniek, je zorgen maken, onrust
stress, verhoogde alertheid/waakzaamheid
chronische pijn
hypochondrie
EFT (Emotional Freedom Technique)
Vaak wordt onderschat wat de invloeden kunnen zijn van (onverwerkte) emoties die bewust of onbewust zijn weggestopt. Denk hierbij aan bijvoorbeeld (jeugd)trauma’s.
Gevolg: langdurige klachten en vage kwalen.
EFT hanteert principes uit de cognitieve therapie (invloed op het denken), mindfulness (acceptatie), acupuntuur.
Deze methode heeft als doel het laten ontladen van een gevoel of situatie door middel van het drukken op specifieke punten van het lichaam. Het drukken op deze punten wordt gedaan in combinatie met het uitspreken van een positieve uitspraak. Eigen gedachtenpatronen worden positief beīnvloed waardoor aanpassing van beleving/gedrag en resetten van brein.
Indicaties, waaronder:
trauma’s
emotionele klachten
lichamelijke klachten
leer- en gedragsproblematiek
angsten/paniekaanvallen
 
 

 

error: Content is protected !!